facebooktwittermail d

Återväxten hotad om trenden håller i sig

Sveriges jordbrukare blir bara äldre och äldre. Mer än hälften är nu över 60 år. Antalet yngre jordbrukare har samtidigt minskat stadigt de senaste åren.