facebooktwittermail d

Återvätningen går trögt

Kyrkhult

Det går trögt att få markägare att plugga igen sina diken.

Avtalen om återvätning av utdikade torvmarker är så länge mycket färre än målet.