facebooktwittermail

Återvätning ska stoppa koldioxidläckaget

Danmark gör en stor satsning på att återväta 15 000 hektar organogen jordbruksmark för att minska läckaget av koldioxid.

Danmark satsar 2,75 miljarder kronor för att återväta 15 000 hektar organogen jordbruksmark (arkivbild).
Danmark satsar 2,75 miljarder kronor för att återväta 15 000 hektar organogen jordbruksmark (arkivbild). FOTO: KASPER STEENSGAARD JENSEN

Den danska regeringen avsätter totalt motsvarande 2,75 miljarder svenska kronor för att minska läckaget av koldioxid från organogen jordbruksmark. Totalt har Danmark cirka 171 000 hektar lågt liggande dränerad jordbruksmark med kolrika jordar, och genom att återväta 15 000 hektar beräknas utsläppen av koldioxid minska med 0,27 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.