facebooktwittermail d

Återställande av betesmark får EU-pengar

Skogsbeten och ängsmarker i sydöstra Sverige ska återställas i sin forna glans. För det får Sverige medel ur EU:s miljöbudget.

1 405 hektar skogsbeten och ängsmark på väg att växa igen ska börja återställas enligt den projektplan som länsstyrelsen i Östergötland tagit fram tillsammans med systermyndigheterna i Blekinge och Kalmar län och Linköpings kommun. Projektet omfattar 30 Natura 2000-områden.

Gynna större ekbock

Tanken är att bättre efterhållna marker ska ge bättre levnadsvillkor för insekter som ekoxe, läderbagge, större ekbock och hålträdsklokrypare.

Hur markerna ska vårdas för att gynna skalbaggarna står inte i projektbeskrivningen.

Tillsammans med ett projekt för att förbättra habitaten i sex älvar i Västerbotten får betesmarksprojektet knappt 212 miljoner kronor.

Det framgår inte av informationen från EU-kommissionen hur den summan fördelas mellan de två projekten.