facebooktwittermail

Minst 60 miljoner i stödpengar ska betalas tillbaka

Har du fått för mycket pengar i jordbrukarstöd? Då kan du vänta dig ett återkrav.

Just nu jobbar länsstyrelserna över hela landet med 22 000 ärenden där lantbrukaren kan bli skyldiga att betala tillbaka stödpengar.

Det är väl känt att handläggningen och utbetalningen av flera stöd inom landsbygdsprogrammet varit kraftigt försenade. Huvudorsaken har varit att länsstyrelserna inte har fått IT-stöd från Jordbruksverket i den omfattning som krävts.