facebooktwittermail

Högtryck på länsstyrelserna – så är läget i åtta län

Länsstyrelserna jobbar för högtryck med återkraven och vill bli klara innan SAM-ansökningarna i april.

Samtidigt har vissa län fortfarande ett antal gamla stödärenden kvar att hantera.

Kalmar län har varit testlän i handläggningen av återkrav. Man började lite tidigare och har därför hunnit lite längre och delar med sig av sina erfarenheter till de andra länsstyrelserna.
Kalmar län har varit testlän i handläggningen av återkrav. Man började lite tidigare och har därför hunnit lite längre och delar med sig av sina erfarenheter till de andra länsstyrelserna. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Länsstyrelsen i Skåne, som även sköter jordbrukarstöden för Blekinge län, har flest återkravsärenden, cirka 4 200 stycken. Arbetet påbörjades i månadsskiftet oktober-november och några hundra ärenden har hunnits med hittills.