facebooktwittermail d

”Ät mindre fulkött och mer finkött”

I långt ifrån alla länder är det möjligt att odla grödor för livsmedelsproduktion och där är animaliska livsmedel avgörande, skriver Ylva Persson i en krönika.

Frågan är om vi svenskar ens hade existerat i vårt kalla klimat utan våra husdjur, skriver Ylva Persson i en krönika. FOTO: BJÖRN RÖHSMAN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I förra veckan var jag opponent på en disputation i Norge. Den handlade om ledskador på lamm och juverinflammation hos kor.

Doktoranden (numera veterinärmedicine doktorn) inledde sin fina avhandling med följande mening (fritt översatt från engelska): Med bara tre procent odlingsbar yta i Norge är får och nötkreatur mycket viktiga för norskt jordbruk då de nyttjar icke odlingsbara marker för bete.

Och med det lyfter hon en viktig fråga för vår globala livsmedelsförsörjning. I långt ifrån alla länder är det möjligt att odla grödor för livsmedelsproduktion och där är animaliska livsmedel avgörande.

Betande djur, och då främst idisslare, kan nämligen omvandla foder, som vi människor inte kan äta, till högvärdigt protein. Gräs in – mjölk ut!

Faktum är att en majoritet av jordens yta inte lämpar sig för odling av människoföda. Ett rikt land som Norge kunde förstås importera all sin växtbaserade kost men det är inte möjligt för många fattiga länder.

Människor bor faktiskt i öknar, i bergstrakter och i mer eller mindre ständig snö där odling är minst sagt utmanande. Och djuren har i alla tider gjort att vi kan överleva på platser där odling inte är möjlig. Frågan är om vi svenskar ens hade existerat i vårt kalla klimat utan våra husdjur.

Jag tycker ofta att köttätandets vara eller inte vara debatteras ganska ensidigt. Vem känner inte köttskam när det som visas i media är enorma feedlots, nedhuggning av regnskog, överanvändning av antibiotika och djur som trängs på överfulla livdjurstransporter. Inte konstigt att reaktionen då blir att sluta äta kött.

Kanske skulle fler tänka att kött är okej om vi i stället fick ta del av berättelser om de norska fjällbetena, om nomadernas täta band till (och totala beroende av) sina kameler i norra Kenyas halvöknar, om samernas renskötsel eller kanske bara om helt vanlig mjölkproduktion i Sveriges skogsbygder.

Vegetabilier är nyttiga och helt klart något vi ska äta mer av. Men! Det finns ju så många fantastiska varianter av att hålla, producera och äta djur över hela världen.

Jag vågar till och med påstå att vi skulle kunna äta mer kött; ökad köttkonsumtion på rätt sätt tror jag kan bidra till många mervärden, såväl ekonomiska som kulturella och biologiska. I Sverige kan det betyda fler arbetstillfällen på landsbygden, öppna landskap, ökad biologisk mångfald, bevarande av kulturraser och traditioner kopplade till djurhållning samt en ökad självförsörjningsgrad och minskad sårbarhet vid kriser.

Så om du äter mindre fulkött och mer finkött och mycket grönsaker (och kanske ett glas mjölk) därtill tror jag nog att du kan sova gott om natten och känna att du faktiskt gör en insats för vår planet.