facebooktwittermail

Aspen kartläggs gen för gen

David Sandquist, forskare vid SLU, har hittat gener hos aspen som påverkar vedens uppbyggnad - något som kan få stor betydelse för framtidens vedanvändning.

Av tolv gener, som inte hade studerats tidigare men som misstänktes ha betydelse, har nio visat sig kunna påverka vedens anatomi eller kemiska uppbyggnad.

Viktig pusselbit


God kunskap om enskilda geners betydelse vid vedformation är en viktig pusselbit i arbetet med att göra vedanvändningen så effektiv som möjligt.

- I till exempel trädförädlingsprogram kan ökad genetisk kunskap göra det möjligt att identifiera eftertraktade egenskaper redan hos unga plantor, skriver SLU i ett pressmeddelande.

- Det finns också visioner om att via genmodifiering kunna skräddarsy träd och ved efter användningsområden, som till exempel starkare konstruktionsvirke och högre utbyte av skogsbiobränsle.

Aspen var det första träd som fick hela arvsmassan kartlagd och har därmed blivit ett viktigt modellträd inom skogsgenetisk forskning.ATL.nu