facebooktwittermail

Åsikterna går isär om skanning av skogen

För att öka tempot i arbete medfinansierar skogsnäringen den nya laserskanningen av skogen. Men åsikterna går isär om vem som ska ha tillgång till datan.

– De stora bolagen skulle kunna genomföra det här på egen hand på sina marker, vilket skulle ge dem en orättvis konkurrensfördel mot mindre markägare. På det här sättet blir spelplanen lika för liten och stor, säger Liselott Nilsson.
– De stora bolagen skulle kunna genomföra det här på egen hand på sina marker, vilket skulle ge dem en orättvis konkurrensfördel mot mindre markägare. På det här sättet blir spelplanen lika för liten och stor, säger Liselott Nilsson. FOTO: PRIVAT

Det andra omdrevet med laserskanning av Sveriges skogar är nu i gång. Staten har anslagit 12 miljoner kronor per år för arbetet, men för att öka tempot har även skogsnäringen gått in med delfinansiering. De organisationer som skjutit till pengar är Bergvik, Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog, Sveaskog, Skogssällskapet och Svenska Kyrkan.