facebooktwittermail d

Åsikter om svensk vinodling luftas

Utbildning krävs för att etablera svensk vinproduktion, menar en vinodlare när vinlandet Sverige i dag tar sitt avstamp i vid en konferens i Kristianstad. Satsningen är en del av matlandet Sverige.

KRISTIANSTAD ATL
Den svenska vinproduktionen måste stå på en vetenskaplig grund. Det sa skånske vinodlaren Håkan Hansson som har Hällåkra vingård i Trelleborg.

Han är en av talarna vid onsdagens konferens om svensk vinproduktion, dess potential och utmaningar.

För att den svenska vinproduktionen ska bli etablerad krävs utbildning, tillämpad forskning och utveckling samt rådgivning, enligt Håkan Hansson. Vinodlingen måste bli mer professionell och han vill se en framtid där exempelvis en hortonomstudent kan välja ett vinspår i utbildningen.

Konferensen anordnas på Krinova science park i Kristianstad och vänder sig bland annat till vinodlare och andra intresserade och dagen avslutas med ett besök på Åhus vingård.
Birgitta Sennerdal