facebooktwittermail d

Asien allt viktigare för svensk trävaruexport

Asien är en växande marknad för svensk sågverksindustri. På några år har försäljningen exploderat. Det är framför allt Kina som står efterfrågeökningen.

Kina har på några år vuxit till en av Setras viktigaste exportmarknader, säger sågverkskoncernens vd Hannela Arvonen.
Kina har på några år vuxit till en av Setras viktigaste exportmarknader, säger sågverkskoncernens vd Hannela Arvonen. FOTO: STEFAN NILSSON

För några år sedan var den svenska försäljningen av sågade trävaror till Asien obetydlig. I dag är bilden annorlunda.

Under fjolåret exporterade Södra Wood 108 000 kubikmeter trä till Asien. Försäljningen växte 32 procent jämfört med föregående år.

Utvecklingen är snarlik för flera svenska sågverkskoncerner. Efterfrågan på sågade trävaror från Sverige växer nu snabbt i Asien.

Mer eftertraktat i Asien

Kina står för den starkaste tillväxten. Trä har blivit ett populärare byggnadsmaterial samtidigt som landet vill vara försiktigt med sin egen skog. Därför ökar importbehovet.

Andreas Jonasson, marknadschef på Södra Wood, räknar med att exporten till Asien ökar de kommande åren.

– Det svenska träet blir mer eftertraktat i Asien. Det beror på vår kvalitet i Skandinavien, vår måttnoggrannhet och leveranssäkerhet, men även för att den svenska råvaran kommer från certifierad och hållbar skog, säger han.

Snarlik utveckling

För Norra Timber är utvecklingen snarlik. Under 2016 gick 46 500 kubikmeter trä på export till Asien, det motsvarar tio procent av bolagets försäljning.

– Försäljningen till Kina har exploderat under det senaste året, säger Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber.

För Setra är utvecklingen densamma. 2013 gick i princip inget av försäljningen till Asien. I dag är Kina en av koncernens viktigaste marknader.

– Vi ser en väldigt positiv utveckling. Vi har ett kontor i Kina och egna anställda på plats, säger Hannela Arvonen, koncernchef för Setra.

Ungefär 15 procent av försäljningen går hit dag. Europa är fortfarande den viktigaste marknaden. Hit går cirka 70 procent av försäljningen.

Länder som Sydkorea, Thailand och Vietnam visar samtidigt ett ökat intresse för sågade trävaror från Sverige. Indien är ytterligare ett land som är intressant för den svenska sågverksindustrin.

Medveten strategi

En ökad export till Asien är på samma gång en medveten strategi från branschen. Försäljningen av furu i Europa har sjunkit och även om försäljningen av furu till Mellanöstern och Nordafrika har ökat går det inte att ta ut samma priser här.

Holmen Timber har inte valt samma strategi som andra sågverkskoncerner gjort.

– Vi vill finnas på närmarknader i första hand. Vi är inte så stora och det är dumt att sprida sig för mycket, säger Johan Padel, vd på Holmen Timber.

– Av vår försäljning går 5-10 procent till Asien. Det är mest bräder. Det vi sågar som centrumvirke och styr produktionen mot går i första hand till England och Skandinavien, säger Johan Padel.

Mellanöstern och Nordafrika väcker oro

Samtidigt ser sågverksindustrin med oro på utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Den politiska situationen är instabil och gas- och oljepriserna sjunker. Asien blir därför en allt intressantare marknad.

Erik Eliasson pekar samtidigt på en flaskhals i logistiken. Det råder containerbrist i europeiska hamnar och leveranserna försenas. Med tillräcklig tillgång på containrar hade försäljning kunnat vara ännu större, säger han.

– Flödena blir mycket mer ojämna.

LÄS MER: Trävaruindustrin tar sikte på Indien

LÄS MER: Oro inom brittisk byggindustri

LÄS MER: Sågverken tror på bättre 2017

LÄS OCKSÅ: Containerkaos för skogsindustrin