facebooktwittermail d

Åsa Odell är ny ordförande i LRF Kött

Åsa Odell från LRFs riksförbundsstyrelse har valts till ny ordförande i LRF Köttdelegation efter Thomas Magnusson. Som vice ordförande omvaldes Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter, uppger LRF i ett pressmeddelande.

Åsa Odell är ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och driver själv ett lantbruk öster om Trelleborg med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning och växtodling. Företaget har 420 suggor och föder årligen upp 7 000 slaktsvin. Bolaget sysselsätter cirka fem personer på heltid.

"Det känns väldigt stimulerande att få leda LRF Kött. Inte minst mot bakgrund av att allt fler konsumenter och kunder uppskattar och efterfrågar de värden som svenskt kött står för. Det är nu viktigt att köttföretagarna får konkurrenskraftigare villkor så vi kan skapa tillväxt och möta den ökade efterfrågan", säger Åsa Odell.

LRF Kött är en branschavdelning med syfte att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

LRF Köttdelegation består av:

Åsa Odell, ordförande, LRFs riksförbundsstyrelse

Jan Forsell, vice ordförande, Sveriges Nötköttsproducenter

Lennart Nilsson, LRFs riksförbundsstyrelse

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet

Lena Åsheim, Sveriges Djurbönder

Hans Agne, Adjungerad, Svenska Köttföretagen