facebooktwittermail d

Artskyddsutredningens experter utsedda

Den länge efterfrågade översynen av artskyddsförordningen nalkas allt mer. Nu har regeringen även utsett en expertgrupp.

Bombmurkla, lavskrika och tjäder är arter som de senaste åren lett till stopp för avverkningar med hänvisning till artskyddsförordningen.
Bombmurkla, lavskrika och tjäder är arter som de senaste åren lett till stopp för avverkningar med hänvisning till artskyddsförordningen. FOTO: MOSTPHOTOS

De senaste åren har allt fler avverkningar stoppats med hänvisning till artskyddsförordningen. Redan för fyra år sen begärde Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att förordningen skulle utredas för att få klarhet i om den är ”tillämpbar, effektiv och rättssäker”. För tre år sen beslutade regeringen om en översyn, men det var först i maj i år som regeringen utfärdade direktiv för utredningen och utsåg Lars Tysklind till särskild utredare. Och nu har även följande expertgrupp för utredningen tillsatts:

Expertgrupp till utredningen av artskyddsförordningen:

Tove Andreasson, jurist och miljörättsexpert som företräder Svensk Vindenergi

Helena Andreasson, miljöjurist LRF

Björn-Axel Beier, handläggare Naturvårdsverket

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig, Birdlife Sverige

Michael Diemer, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna, företräder Svenskt Näringsliv

Anne-Li Fiskesjö, miljövårdsdirektör länsstyrelsen Södermanland

Maria Forsberg, universitetslektor vid juridiska institutionen Uppsala universitet

Anders Grahn, generalsekreterare, Sveriges Jordägarförbund

Ida Karlsson, departementssekreterare Finansdepartementet

Staffan Löwhagen, kansliråd Miljödepartementet

Emelie Nilsson, sakkunnig Världsnaturfonden WWF

Rebecca Nordenstam, miljöjurist Naturskyddsföreningen

Malin Pettersson, samhällsvetare, Södra

Magnus Pettersson, tillsynsspecialist Skogsstyrelsen

Johan Rehnquist, sakkunnig Tullverket

Linnea Rosenlöf Nilsson, departementsekreterare Miljö- och energidepartementet

Åse Shoultz, senior åklagare

Anders Sjölund, senior sakkunnig Trafikverket

Pär-Olof Stål, departementsekreterare Näringsdepartementet

Mikael Svensson, miljöanalytiker SLU Artdatabanken

Johan Wallander, miljömålssamordnare Jordbruksverket

Malin Wik, rådman Mark- och miljödomstolen Nacka