facebooktwittermail d

Nya regler för fridlysta fåglar

Från och med i oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Förändringarna innebär att enstaka fåglar från en hotad art inte behöver skyddas inom skogsbruket.