facebooktwittermail d

Artskyddet: Regeringen vill att myndigheterna enas

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får i uppdrag att se över sina gemensamma riktlinjer för artskyddet. Parallellt med det fortsätter regeringen översynen av artskyddsförordningen.