facebooktwittermail d

”Artificiell intelligens kan bekämpa granbarkborren”

IT-branschen vill bidra till att säkra skogsindustrins framtid, skriver Anil Agarwal.

Död granskog efter barkborreangrepp.
Död granskog efter barkborreangrepp. FOTO: PRIVAT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Granbarkborren är den insekt som gör störst skada på den svenska granskogen. Bara under 2019 har den orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, enligt en inventering som nyligen genomförts av Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna.

För att sätta granbarkborrens påverkan i perspektiv kan vi dra paralleller till en annan händelse som orsakade enorma förluster. Skogsbranden i Västmanland 2014 uppskattas ha orsakat skador på skog, villor och andra fastigheter till ett värde av cirka 900 miljoner kronor.

Skadorna som orsakats av granbarkborren uppskattas hittills ha kostat 3 miljarder kronor bara i år, vilket alltså motsvarar mellan tre och fyra skogsbränder i nivå med den i Västmanland.

Skogsägare uppmanas att se över sin skog och avverka angripna granar. Det är ett enormt resurskrävande arbete både för små och stora skogsägare, men avgörande för att rädda granskogen och undvika spridning.

Det är i kristider som digitaliseringssatsningar visar sin fulla potential. Mycket har hänt inom digitalisering sedan skogsbranden 2014 och i dag kan digitala verktyg som bygger på artificiell intelligens (AI) och automation effektivisera och lösa problem som tidigare varit svåra att få bukt med.

AI kan till exempel användas för att skanna av stora ytor med skog och visualisera granbarkborrens framfart i angripna områden. På så sätt kan skogsägare få statusuppdateringar och rekommendationer från systemen för att planera åtgärder som snabbt får bort angripna träd från skogen och undvika spridning.

Tekniken finns alltså tillgänglig – men det är inte alla som känner till dess användningsområden. Jag vet dessutom att vi sitter på mycket kunskap och innovationer i vår bransch, som vi måste bli bättre på att kommunicera kring.

Som aktörer inom digitalisering är det vårt ansvar att samla IT- och skogsindustrin för att utbilda i hur artificiell intelligens kan användas. Utan förståelse för dess användningsområden kommer tekniken inte till sin fulla nytta.

Skogsindustrin är en av Sve­riges största basindustrier. Med skador som årligen motsvarar flera skogsbränder i Västmanland vill vi som bransch bidra till en effektiv lösning som är kostnadseffektiv för skogsägaren och hindrar granbarkborrens spridning.

Vi behöver samtala om hur artificiell intelligens ska hindra granbarkborrens framfart. Därför tar jag nu upp frågan på agendan hos mina bransch­kolleger och skogsindustrin. Jag bjuder in till breda samtal för att se hur vi kan lösa det här problemet – och min förhoppning är att samtalen leder till krafttag för att säkra svensk skogsindustris framtid.

Anil Agarwal, Skandinavienchef IT-konsultbolaget Capgemini