facebooktwittermail d

Arrendet tvingar honom till pistjobb

Höga arrendepriser och försämrad lönsamhet gör att Emil Hjalmarsson har flera extrajobb för att klara ekonomin i växtodlingen.