facebooktwittermail d

Arrendeexpert: Politiska beslut gör att arrendepriserna nu måste sänkas

Bjärsjölagård

På många ställen ligger arrendepriserna för högt framför allt i Skåne. Ekonomirådgivare Stefan Gustavsson pekar ut två politiska förändringar som gör att avgifterna ska ner.