facebooktwittermail d

Arrendatorer kräver sänkt arrende

Sju jordarrendatorer hos Uppsala stift kräver en sänkning av arrendeavgiften efter årets dåliga skörd.