facebooktwittermail

Arlas ordförande tackar för sig

Efter 19 år i Arlas styrelse, varav de senaste fyra åren som ordförande, har 63-årige Ove Møberg bestämt sig för att dra sig tillbaka.

Det sker i samband med styrelsevalet på nästa ordinarie representantskapsmöte den 26 maj, skriver Arla i ett pressmeddelande.

- Det är valår i Arla och i maj ska en ny styrelse konstitueras. Därför tycker jag att det är helt rätt tidpunkt att lämna mitt uppdrag, säger Ove Møberg.

- Dessutom är min samarbetspartner och jag inte helt klara över framtiden och utvecklingen på gården framöver efter den brand som drabbade oss i januari i år.

Ny kapitalmodell


Ove Møberg från Billund har varit styrelseordförande för Arla Foods under en för företaget betydelsefull period.

År 2010 valde han tillsammans med styrelsen att hålla fast vid den kooperativa företagsformen. Han ledde arbetet med att skapa en ny kapitalmodell i Arla som innebär ett betydande kapitaltillskott från Arlas ägare. Och så sent som i mars fick styrelsen representantskapets stöd för fusionen med tyska Hansa-Milch.

- Även om jag varit med i många år har arbetet för Arla aldrig blivit rutin. Arla utvecklas hela tiden, och jag är stolt över det företag som vi medlemmar har skapat, säger Ove Møberg som lämnar alla sina uppdrag i Arla Foods, både i kretsrådet och i representantskapet. ATL.nu