facebooktwittermail d

Arlas mjölkprissänkning kräver att vi tänker nytt

På vilket sätt bidrar Arlas strategi till att stärka svenska medlemmars mjölkpris? Det vill mjölkbönderna Hans och Anna Samuelsson ha svar på – och framhåller att de vägrar se mjölkpriset som omöjligt att påverka.

Hans och Anna Samuelsson, Kalset Mjölk.
Hans och Anna Samuelsson, Kalset Mjölk. FOTO: MARION PALM

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi är en av dem som har fått frågan av ATL hur vi reagerar på att Arla sänker a contopriset. Tragiskt och oroligt är två av rubrikerna från andra som svarat i artikeln (ATL 24/4). Politisk hjälp med sänkt dieselskatt och slopat betestvång nämns som möjliga ljuspunkter för att möta det dystra faktum att svensk mjölkproduktion minskar ständigt och stadigt. Det tragiska är att det konstateras att det verkar omöjligt att få upp ersättningen med nuvarande betalsystem.

Trots att vi har en livsmedelsstrategi som har som mål att vi ska öka vår livsmedelsproduktion.

Trots att Arlas Sverigechef Patrik Hansson berättade på årets digitala kretsmöte att Arla Sverige visar ett mycket starkt första kvartal.

Trots att vi är mitt i en pandemi, i en tid som inte liknar någon annan. En kristid som skapar ändrade konsumtionsmönster och diskussioner kring självförsörjningsgrad och minskad sårbarhet. På Arla Farmers berättas att Götene mejeri visar rekordleveranser efter coronautbrottet.

För att få politisk vilja att stötta svensk mjölkproduktion krävs att vi visar att vi är handlingskraftiga, hållbara och smarta företagare. Vi vill påstå att vi är detta, på gårdsnivå är vi många som har rustat oss de senaste åren med olika managementutbildningar och ERFA-utbyten som i LEAN och EDF, trimmat våra företag och sänkt kostnader, gjort klimatkollar och plus-system. Här hittar vi ören att spara, hållbarhetspoäng intjänas och konsumenterna belönar oss med att välja svenska produkter.

Men den politiska viljan kräver också att vi som ägare i vårt mejeriföretag Arla lyckas driva strategin att stärka och öka svensk mjölkproduktion. Den minskade invägningen och sänkta ersättningen pekar på det motsatta, vilket är just tragiskt och oroande. Men vi vägrar se mjölkpriset som en omöjlig faktor att påverka!

Vi vill därför ha en replik från de svenska styrelseledamöterna i Arla och svar på följande frågor:

• På vilket sätt bidrar Arlas strategi till att stärka svenska medlemmars mjölkpris?

• Vilka konkreta möjligheter ser ni framöver att ändra inriktning från att vara medlemmar/ledamöter som agerar som stöttande medspelare, till att driva en målsättning och strategi i linje med svensk livsmedelsstrategi, som på riktigt leder till ett ökat mjölkpris och därmed stärkt lönsamhet och ökad invägning?

Vårt svar till ATL var att vi tycker det börjar bli dags att göra en skarp utredning på att ta ut vårt uppbyggda värde och kapital från Arla Foods och bilda Arla Sverige. Men låt oss fundera tillsammans – det är hög tid att vi vågar vända och vrida på argumenten och tänka nytt. Svensk mjölkproduktion förtjänar en öppen och ärlig diskussion.

Hans och Anna Samuelsson

Kalset Mjölk, Skeppshult