facebooktwittermail d

Ny höjning av Arlas mjölkpris

Industripriserna för alla mejerikategorier i EU har ökat kraftigt under september på grund av låg tillgång på råvara. Arla höjer nu mjölkpriset.