facebooktwittermail d

”Arlas kontrollanter kan vara oförstående”

Höga krav är bra, men kontrollerna måste också utgå från mjölkproducenternas villkor, skriver Lage Danielsson.

Arkivbild – gården på bild har inget med texten att göra.
Arkivbild – gården på bild har inget med texten att göra. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att Arlagården ställer fler och högre krav är något bra att sträva mot. Men Arlas viktigaste krav måste vara god djuromsorg och felfri mjölk.

Kontrollsystemet måste också utgå ifrån mjölkproducentens villkor. Inte, som jag bedömer det, utifrån Arlas och kontrollanternas vilja att i alla lägen minimera risken för att själva kritiseras för att inte ha agerat tillräckligt snabbt.

Jag har själv upplevt hur oförstående Arlas kontrollanter verkar vara inför en lantbrukare i en svår situation. Från och med sista halvåret 2019 hade jag det jobbigt.

Ibland kommer alla olyckor på en gång, bland annat sjukdom, personalbrist och höga celltal. Djuren for dock inte illa under den här tiden. Däremot varken hann eller orkade jag hålla snyggt runt alla gårdens byggnader.

Att gårdens omgivning ska likna Sörgården kan vara en målbild i Arlagården. Men om Arla efter en kontroll kan kräva att det ska putsas upp runt gårdens byggnader på några veckor riskerar kraven att användas till att lägga ner svensk mjölkproduktion.

Fokusera på det väsentliga!

Lage Danielsson,

Whasaberga gård

ARLA SVARAR: Vi beklagar problemen

LÄS OCKSÅ: Arla sätter nollvision inom djuromsorg