facebooktwittermail d

Arlas försäljning växte med en miljard euro

Arla Foods ökade sin försäljning med nästan en miljard euro under första halvåret på grund av prisökningar, skriver bolaget i en rapport på tisdagen.

Arla  från Kalmar Mejeri
Arla fick mer betalt för mjölken under första halvåret FOTO: CECILIA PERSSON

Omsättningen ökade med 17 procent till 6,4 miljarder euro jämfört med första halvåret 2021, enligt koncernens halvårsrapport. Bolaget ökar också sin utsikt för helåret med mer än 10 procent och förväntar sig nu en försäljning mellan 13,5 till 14 miljarder euro.

Resultatandelen var 3 procent av omsättningen, i linje med bolagets målsättning på mellan 2,8 och 3,2 procent. Resultat före räntor och skatt var oförändrat på 252 miljoner euro. 

Trots att medlemmarnas mjölkpris har stigit med mer än 30 procent under halvåret minskade mjölkmängden från sju till 6,8 miljarder kilo, jämfört med samma period 2021. Det beror enligt Arla på ökade kostnader för gårdarna med stigande priser på gödsel, bränsle och foder. 

”Det är en extraordinär tid för både våra ägare och företaget eftersom livsmedels- och jordbruksindustrin upplever hög exponering för inflationstryck. Det gläder mig att vi har kunnat höja mjölkpriset till våra ägare för att hjälpa dem med deras ökade produktionskostnader”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh enligt ett pressmeddelande. 

Arla kommer även att för första gången någonsin att betala ut en efterlikvid halvårsvis till ägarna på 1 eurocent per kilo mjölk baserat på den mjölkmängd som levererades under första halvåret 2022. Under måndagen beslutat bolaget att lämna a conto priset för september oförändrat.

Nyckeltal från Arlas halvårsresultat 2022:

(Jämfört med första halvåret 2021)

Koncernens omsättning: 6,4 miljoner euro (+17 procent)

Bruttoresultat: 1,292 miljoner euro (+12 procent)

Resultat före räntor och skatt: 252 miljoner euro (oförändrat)

Nettoresultatandel: 3 procent (Oförändrat)

Arlaintjäning: 49,6 eurocent/kilo (38,2)

Mjölkvolym: 6.8 miljarder (7 miljarder kilo)

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken: -0,1 procent (5,6 procent)