facebooktwittermail d

Arlachefen vill att regeringen gör mer

Regeringen har tagit steg i rätt riktning, men det krävs ytterligare åtgärder för att lindra mjölkkrisen och stötta de svenska mjölkbönderna, skriver Arla Foods koncernchef, Peder Tuborgh, i ett debattinlägg

Inför ett möte med landets sju största banker i dag, fredag, framhåller Peder Tuborgh att Arla gör vad företaget kan för att stötta sina ägare. Han hoppas att bankmötet leder till att bankerna ger Arlabönderna fortsatt goda villkor.

Modernisering av beteslagstiftning

Beskedet från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nyligen att regeringen höjer återbetalningen av dieselskatten till bönderna är bra, men det krävs betydligt mer för att stärka deras konkurrenskraft, anser Arlachefen, och pekar bland annat på behov av en modernisering av beteslagstiftningen och regelförenklingar.

Externa prognoser tyder enligt Peder Tuborgh på att världsmarknaden under 2016 kommer att stabiliseras och att mjölkpriset vänder upp igen.

"I bästa fall innebär detta att vi kan börja se slutet på den akuta krisen under andra kvartalet", skriver Peder Tuborgh.

 

RELATERAT: Webb-tv: Håkan från Skåne ska demonstrera i Bryssel –– 1500 traktorer demonstrerar i Bryssel –– Buchts ord till EU:s mäktigaste man