facebooktwittermail d

Arlabönder riskerar missa mjölkkrona

Avräkningen från Arla måste in till LRF Konsult senast den 21 oktober Annars riskerar 1 000 Arlabönder att missa Icas mjölkkrona.

Hittills är det bara 650 av 3 100 Arlabönder som skickat in sin avräkning till LRF Konsult. Men pengarna för mjölkkronan ramlar in och ska så småningom fördelas med start i slutet av november.

Den 6 oktober hade 7 758 861 kronor kommit in enligt Ica.

– Det är de mjölkbönder som skickat in Arlaavräkningen som får ta del av mjölkkronan. Det är en bit kvar tills vi har fått in 3 100 avräkningar, säger Jimmy Larsson, LRF Konsult.

Sköts med automatik

För mjölkbönder som levererar sin mjölk till andra mejerier sköts utbetalningen av ersättningen med automatik.

Bakgrunden till mjölkkronan är att Ica Sverige beslutat att under tiden 21 september till 27 mars 2016 ge Sveriges mjölkbönder en direktersättning som ska fördelas på respektive företags leveransvolym.

LRF Konsult har fått i uppdrag av LRF att ansvara för fördelningen av mjölkkronan till Arlas svenska leverantörer.

Direktersättningen utgörs av 1 krona per 1-litersförpackning som Ica sålt av Arlas mjölk samt visst ostsortiment. Dessutom lägger Ica en grundplåt på 25 miljoner kronor som fördelas till alla Sveriges mjölkföretagare.

 

RELATERAT: Så får du pengar från Mjölkkronan