facebooktwittermail d

Arla straffas för miljöbrott på mejeri

150 000 kronor kostar det Arla Foods att ha brutit mot miljövillkor.

Det kostar att släppa ut avloppsvatten med fel ph-värde, vilket Arla Foods fått erfara.
Det kostar att släppa ut avloppsvatten med fel ph-värde, vilket Arla Foods fått erfara. FOTO: PATRIK ÖSTERBERG/TT

Arla Foods bröt under 2017 mot miljövillkor i snitt tolv gånger per månad på Kvibille mejeri i Halmstad. Nu får företaget betala 150 000 kronor i böter. Ph-värdet i avloppsvattnet från mejeriet hade otillåtna värden.

– De ansvariga gjorde inte tillräckligt för att få bukt med den här problematiken som återkom så pass frekvent, säger kammaråklagare Maria Johansson till Nyhetsbyrån Siren.

Bakgrunden är en åtalsanmälan från länsstyrelsen som gällde ph-värdet i avloppsvattnet när det passerat reningsverket i Kvibille. Enligt Maria Johansson hade samma problem funnits tidigare, men anmälan gällde specifikt för den angivna perioden. Bristerna har sedan åtgärdats, uppger hon.