facebooktwittermail d

Arla stöttar bönder att göra mer grön el

Genom att ge alla mjölkbönder fullt betalt för sina elgarantier hoppas Arla att fler ska satsa på att även producera grön el.