facebooktwittermail

Arla stänger danskt mejeri

Arla lägger ned mejeriet i Hirtshals på Jylland. Orsaken är kraftigt minskad försäljning.

Efter finanskrisen 2009 har danska konsumenter i högre grad valt lågprisprodukter i stället för märkesvaror. Det har medfört att försäljningen av produkter från Hirtshals mejeri, trots omfattande marknadsföring, har halverats, skriver Arla i ett pressmeddelande.

"Tråkigt beslut"


- Det är ett tråkigt beslut, men det är dessvärre nödvändigt. Faktum är att färre och färre konsumenter väljer produkter från Hirtshals Mejeri och nu har försäljningen fallit till en så låg nivå att det helt enkelt inte går runt längre, säger Ole Hansen, ansvarig för driften på de Arlaanläggningar som tillverkar produkter för den danska marknaden.

Hirtshals Mejeri slogs samman med Arla den 1 januari 2009. Sedan dess har Arla tillsammans med mejeriets ledning försökt vända den nedåtgående kurvan.

Sista produktionsdag är den 15 april. Beslutet berör 15 medarbetare. Arla ska undersöka deras möjligheter till ny anställning inom koncernen. ATL.nu