facebooktwittermail

Arla stäms – rundade konkurrensregler

Arla och en konkurrent samarbetade enligt Konkurrensverket på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling.

Myndigheten stämmer därför Arla och yrkar på miljonböter – men mejerijätten menar att bolaget inte borde straffas alls.

FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Det var 2016 som en rad kommuner och kommunala bolag tillsammans skulle upphandla mejerivaror, och Arla och Centrala Partihallen AB lämnade konkurrerande anbud.

Företagen hade under tiden kontakt med varandra om bland annat priser på produkter. De har därmed samarbetat på ett otillåtet sätt enligt Konkurrensverket.

”Otillåtna samarbeten där anbudsgivare utväxlar strategisk information är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Det sätter konkurrensen ur spel och riskerar att i slutänden leda till högre priser för konsumenterna”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Yrkar på 1,1 miljon

Myndigheten stämmer nu Arla och yrkar på böter på 1,1 miljon kronor. Centrala Partihallen har gått i konkurs och berörs därför inte.

Arla försvarar sig i ett pressmeddelande med att det "begåtts fel av en enskild medarbetare", och ett felet inte lett till någon ekonomisk vinning. Arla betonar också att det var företaget som självt kontaktade Konkurrensverket när man fick kännedom om felet.

”Arla anser att då vi själva upptäckt och rapporterat till Konkurrensverket borde vi, helt enligt lagstiftningen, inte straffas för det fel en enskild medarbetare har begått”, säger Arlas chefsjurist Ylva Nykvist i ett pressmeddelande.