facebooktwittermail d

Arla slår tillbaka mot kritiken

Arla slår ifrån sig kritiken från Kooperativa förbundet om låga ersättningar till mjölkbönderna.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Tommy Ohlström, vd för Kooperativa förbundet (KF), att Arla bidrar till att svenska mjölkbönder slås ut. 

Arla kontrollerar närmare 70 procent av marknaden för svensk mjölkråvara samtidigt som företaget betalar upp till 50 öre lägre för mjölken till sina leverantörer. I stället för att låta den svenska marknaden styra priset hänvisar Arla till världsmarknadspriset. Men Tommy Ohlström menar att svensk mjölk måste få kosta mer med tanke på att Sverige ställer högre krav på djurhållning och att produktionskostnaderna därmed är större.

– Arlas prismodell hotar på sikt konsumenternas möjlighet att få tillgång till svensk färskmjölk av hög kvalitet. Det är viktigt att Arla tar sitt ansvar att lösa det här med en fungerande prismodell. Man måste hitta ett sätt att ersätta svenska bönder för den produkt de faktiskt levererar, säger han. 

Men Palle Borgström, styrelseledamot i Arla, försvarar bolagets prissättning och tycker att kritiken är både okunnig och orättvis. Han menar att det är detaljhandeln som har satt den svenska mejerimarknaden ur spel genom att bedriva en stark prispress inom mejerisortimentet på grund av sin stora import.

Mejerijätten hävdar att man inte har möjlighet att betala mer till de svenska bönderna på grund av det låga världsmarknadspriset. I dagsläget går en tredjedel av bolagets mjölkråvara i Sverige på export. 

– Det kostar pengar att lyfta ut volymerna från Sverige och det påverkar priset. Alternativet är att inte exportera de här volymerna och då får en fjärdedel av svenska mjölkbönder stänga ned sin produktion. 

Men hur kan andra mejerier ha råd att betala upp till 50 öre mer för mjölken?

– Övriga mejerier i Sverige exporterar inte så mycket, det gör att de kan hålla ett högre pris.