facebooktwittermail d

Arla siar om mjölkpriset

Förväntningar om minskad mjölkproduktion på Nya Zeeland får priserna att stiga.

Den bedömningen gör Thomas Carstensen, globalt ansvarig för Arla Foods mjölkpulveraffär.

En nyckel till utvecklingen på Global Dairy Trade, där tre auktioner i rad haft stigande prisindex, är Nya Zeeland. Utbudet av mjölkpulver från Nya Zeeland har minskat radikalt sedan i augusti.

Dessutom kommer signaler om att mjölkproduktionen i Nya Zeeland kan minska med fyra procent det närmaste året.

– Mjölkpriset där har varit lågt och många mjölkbönder minskar eller slopar kraftfodergivan till korna. Det gör att produktionen sjunker och att mjölksäsongen blir kortare, säger Thomas Carstensen.

Köparna reagerar

Till det ska läggas att produktionsökningen inom EU ser ut att stanna på en procent eller till och med något mindre.

– Nu reagerar köparna på signalerna om minskad produktion. Det som handlas nu är produkter som ska levereras runt nyår. Köparna förstår att de måsta vara aktiva nu för att säkra leveranserna om några månader, säger Thomas Carstensen.

Kan 2016 bli ett bra år för mjölkbranschen?

– Det är för tidigt att säga. Nu har vi haft tre GDT-auktioner med positiva signaler, men man ska komma ihåg att priset stiger från en väldigt låg nivå. Priset har precis kommit upp i nivå med EU:s interventionspris.