facebooktwittermail

Arla sänker mjölkpriserna

Effekterna av coronapandemin gör att Arla nu sänker a contopriset för såväl konventionell som ekologisk mjölk.

Arlas a contopris för såväl konventionell som ekologisk mjölk sänks med en eurocent från i maj. Det betyder att a contopriset för konventionell mjölk i Sverige sänks med 10,5 öre till 350, 1 öre per kilo och motsvarande pris för ekomjölk sänks med samma summa till 422,8 öre per kilo.

Arlas ledning säger i en kommentar: "Mejerimarknaden inför en helt ny och okänd situation. Trots en del kortsiktiga ökningar av försäljningen i dagligvaruhandeln har det faktum att stora delar av Foodservice stängt ner, tillsammans med den osäkra globala ekonomiska prognosen, lett till avsevärda minskningar av priserna på industrimarknaderna inom alla kategorier under loppet av några få veckor.

Till följd av den pågående effekten av den nuvarande situationen är utsikterna för mjölkpriset fortsatt osäkra."

I februari sa bolagets VD Peder Tuborgh till ATL att han väntade sig ett högre mjölkpris till de svenska bönderna "mycket snart".