facebooktwittermail d

Arla sänker med 10 öre

Europeiska marknaden särskild pressad av låga industripriser och Arla varnar för fler sänkningar.

Arla sänker mjölkpriset till de svenska medlemmarna med 10,5 öre från och med april.
Arla sänker mjölkpriset till de svenska medlemmarna med 10,5 öre från och med april. FOTO: ROLAND MAGNUSSON

Arlas a contopris för konventionell mjölk sänks med 1 eurocent den 1 april 2017. Även a contopriset för ekomjölk sänks också med 1 eurocent, utom i Storbritannien där det är oförändrat. I april ändras även modellen för ekopriset, så att det baseras på ett eget fett- respektive proteinvärde i varje område, kiloberoende kostnader och bästa kvalitet. Ekotillägget försvinner alltså, och ersätts av de nya fett- och proteinvärdena.

Anpassat och justerat

Sänkningen i Sverige blir därmed 10,5 svenska öre. Det ger ett a contopris i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder på 334,2 öre/kg. A contopriset för ekologisk mjölk blir 443,5 öre/kg.

– Det sänkta mjölkpriset på 10,5 öre är inte en följd av en nedåtgående trend utan är en anpassning och justering efter uppgången under hösten 2016, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

Påverkar priser nedåt

Arla skriver vidare att den nya valutakursen för kvartalet påverkar priset nedåt i Sverige (-1,2 öre) och Danmark (-1,3 DKK öre), och uppåt i Storbritannien (+0,36 pence).

Arla anser att de internationella mervärdesmarknaderna fortsätter att verka stabila medan man sett en nedgång i industripriserna under de senaste veckorna vilket skapat osäkerhet på marknaden. Det pressar i synnerhet den europeiska marknaden, vilket är anledningen till nedjusteringen av mjölkpriset. Marknaden för ekologiska produkter i Skandinavien och Centraleuropa är på väg att bli mer osäker. Utsikterna för all mjölk under de kommande månaderna ser ut att kunna innebära justeringar nedåt.