facebooktwittermail d

Arla sänker ekotillägget

Arla sänker ekotillägget i Sverige, på grund av överskott på ekologisk mjölk.

Vid styrelsemötet på tisdagen beslutade Arla även om en tidigare aviserad höjning av mjölkpriset med 14,6 svenska öre från den 2 maj.

Det innebär att Arla betalar 343,8 öre kilot för konventionell mjölk om man sammanväger råvaruvärdet och högsta kvalitetstillägget, det som kallas "aktuellt pris" i Arlanoteringen.

Samtidigt påverkar den starka svenska kronan priset i Sverige redan i april. Valutan sänker aktuellt pris med i Sverige med 6 öre och höjer det i Danmark med 2 öre.

Styrelsen beslutade också att sänka det svenska ekotillägget med 14,7 öre till 113,4 svenska öre. Aktuellt pris för ekomjölk blir därmed 457,2 öre. Arla har just nu ett överskott av mjölkråvara i Sverige.

Anna Rosenberg