facebooktwittermail

Arla sänker ekopriset

Arla sänker priset till ägarna för ekomjölk i april. Priset för konventionell mjölk är oförändrat, men stärks med 0,9 öre per kilo i Sverige på grund av gynnsam växelkurs.

– Utsikterna för de kommande månaderna fortsätter att vara osäkra, säger Arlas Sverigechef Patrik Hansson i ett pressmeddelande.
– Utsikterna för de kommande månaderna fortsätter att vara osäkra, säger Arlas Sverigechef Patrik Hansson i ett pressmeddelande. FOTO: ANN LINDÉN

Valutakursen för kvartalet påverkar priset uppåt för Svenska Arlabönder med +0,9 öre, skriver Arla i ett pressmeddelande. A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder höjs därmed med 0,9 öre/kg. Det nya a contopriset är 302,9 öre/kg från den 1 april 2018.

Sänkning för eko

A contopriset för ekologisk mjölk i Sverige sänks dock, med 8,7 öre/kg till 431,2 öre/kg från den 1 april 2018, enligt pressmeddelandet. För ekobönderna innebär dagens sänkning en återgång till prisnivån i oktober-november 2016. Även den oförändrade prisnivån för de konventionella bönderna innebär en återgång till slutet av krisen.

Under 3 kronor

I november 2016 låg priset för konventionell mjölk på 292,4 öre kilo för att sedan höjas till 311,1 i december. För de konventionella bönder som inte gått med i Arlas kvalitetsprogram Arlagården + motsvarar dagens oförändrade pris ett A contopris på 292,3 öre per kilo.

Enligt Arla, som de senaste åren försökt göra sig mer oberoende av världsmarknadspriset, bland annat genom ökade marknadsföringskostnader och satsningar på egna varumärken, är det fortfarande marknadspriserna som slår igenom på Arlabönderna ersättning.

Marknadspriset avgör

"Industrimarknaderna har stabiliserats under de senaste veckorna, men proteinpriserna ligger kvar på rekordlåga nivåer. De senare ökningarna av fett- och ostpriserna har planat ut, och även dessa priser har stabiliserats runt februarinivåerna.", säger Patrik Hansson, chef för Arla i Sverige i ett pressmeddelande.

"Ekomarknaderna fortsätter att vara stabila, men det ökade utbudet har försvagat marknaden i Danmark och Sverige. Utsikterna för de kommande månaderna fortsätter att vara osäkra", säger Patrik Hansson i pressmeddelandet.

Arlas mjölkpris i april

För konventionell mjölk är fettvärdet 36,05 kronor per kilo, och proteinvärdet är 39,66 kronor per kilo.

För svensk ekomjölk är fettvärdet 52,75 kronor per kilo, och proteinvärdet 58,02 kronor per kilo.

Ersättning för Arlagården® Plus är 9,6 öre (ingår i a contopriset).

Tillägg för icke-GMO foder är 9,6 öre (ingår i a contopriset).

Förväntad efterlikvid och ränta 2018 är 9,8 öre och förväntad konsolidering 13,8 öre.

Arlas a contopris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 302,9 öre/kg. A contopriset för ekologisk mjölk är 431,2 öre/kg.

Arlapriset är 331,5 öre per kilo konventionell mjölk och 459,8 öre per kilo ekologisk mjölk.

Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 EUR=9,633 SEK, 1 SEK=0,1038 EUR

LÄS MER: Danska Arlabönder kräver Tuborghs avgång

LÄS MER: Åke Hantoft: “2017 var ett starkt år”

LÄS MER: Nu kan det vara dags att spara i toppen