facebooktwittermail d

Arla rör inte mjölkpriset

Arlas avräkningspris för konventionell mjölk och ekomjölk är oförändrat i augusti. Priset på konventionell mjölk ligger idag på 2,64 kronor per kilo medan ekotillägget ligger på 1,63 kronor, uppger Arla i ett pressmeddelande.

FOTO: ANN LINDÉN

Arla meddelar även att de ser en fortsatt förbättring av marknadsläget. Både för industrimarknaderna och de europeiska detaljhandelsmarknaderna. Utsikterna för de kommande månaderna är enligt Arlas prognos stabil med en positiv trend, uppger Arla.

Den första augusti introduceras även ökat tillägg för icke-GMO foder vilket innebär att det konventionella priset stiger med 1 eurocent (9,3 öre) per kilogram i Sverige (där samtliga Arlabönder redan använder icke-GMO foder).