facebooktwittermail d

Arla och Naturkompaniet sponsrar blommande fältkanter

Arla och Naturkompaniet stödjer projektet Blommor för bin och öppnar för att fler lantbrukare ska få betalt för att så in blommande fältkanter.

FOTO: BEE URBAN

Tosterups gård i Skåne sår just nu in runt en mil fältkanter med bifodergröda.

ATL har tidigare skrivit om projektet Blommor för bin, där syftet är att gynna de vilda pollinatörerna i jordbrukslandskapet. Idén är att så in blommande fröblandningar på den ekologiska fokusarealen som lantbrukare ändå måste ha för att få förgröningsstöd.

Gratis utsäde

Lantbrukare som är med projektet får utsäde levererat gratis och också ersättning för etablering och underhåll. Under våren stod det klart att intresset från lantbrukarhåll var större än den finansiering som det ideella projektet lyckats få in från privatpersoner. Men nu har Naturkompaniet gått in med ett bidrag på 500 000 kronor för att finansiera verksamheten.

– Det ger möjlighet att engagera fler lantbrukare och gör att vi kan ha en ganska stor omfattning på åtagandet, säger projektledare Tobias Nilsson.

För att göra så stor nytta för naturen som möjligt är man från projektets sida främst intresserad av de obrukade fältkanter men också skyddszoner som många lantbrukare har längs med vattendrag.

Ny i projektet

En som precis hoppat på projektet är Jan Ehrensvärd på Tosterup gård i sydöstra Skåne. I dagarna sås ungefär en mil, 2 meter breda fältkanter, in med den blomrika blandningen. Totalt blir det 2 hektar.

– Det är en väldigt bra miljöåtgärd som gynnar både bin och naturliga fiender till skadegörare. Det gynnar i sin tur pollineringen och gör att vi kan minska på växtskyddsmedel, säger Jan Ehrensvärd.

Även tidigare har Tosterup haft ungefär 1000 löpmeter med så kallad jägarblandning runt bland annat en äppelodling på 14 hektar. Går det bra i år planerar Jan Ehrensvärd att så in ytterligare 2 hektar inom projektet Blommor för bin nästa år.

– Det är härligt att se de här blommorna växa längs kanterna och man känner att man gör något bra för naturen samtidigt som det är bra för våra grödor, säger han.

Samarbete med Arla

Alldeles nytt är också att Arla kommer samarbeta i projektet Blommor för bin och har engagerat 30 mjölkbönder som alla ska så in 0,5 hektar var som ett pilotprojekt.

– Vi försöker titta på alla fördelar våra mjölkgårdar för med sig, säger Åse Arnbratt projektledare för ekosystemtjänster på Arla Foods.

Naturbetesmarker är en viktig sak men att så in fältkanter med en blomrik blandning är ett relativt enkelt sätt att bidra med ytterligare ekosystemtjänster, menar hon.

– Mjölkbönderna som anmält sig är väldigt positiva och ser flera värden i det här. Dels gynnas pollinerarna och dels blir det fint med blommor vilket gör grannarna glada! säger hon.

PREMIUM. Lantbrukare vill gynna bin och humlor

Blommorna räcker inte till bin och humlor