facebooktwittermail d

Arla och HK Scan går in i Agronod

Agronod, som utvecklar en ny plattform för delning av lantbruksdata, får två nya delägare när Arla Sverige och HK Scan Sverige kliver in i ägarbilden. I företaget ingår sedan tidigare Lantmännen, Växa, Hushållningssällskapet och LRF.