facebooktwittermail d

Arla och Friesland avvisar fusionsrykten

Pågår det samtal mellan Friesland Campina och Arla Foods om en fusion?

”Nej”, säger Arla Foods. 

”Vi kommenterar inte rykten”, säger Friesland Campina.