facebooktwittermail d

Arla låter LRF-innehavet lyfta vinsten

"Det är ett bokföringstrick som för folk bakom ljuset". Mejerikoncernen Arla lyckas höja sin vinst med hundratals miljoner genom att klassa sitt ägande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som ett intresseföretag.