facebooktwittermail d

Arla kortar omställning till konventionell mjölk

Uppsägningstiden för ekologiska mjölkproducenter kortas väsentligt, meddelar Arla. Från 12 månader till tre. Anledningen är att det råder överskott på ekologisk mjölk – samtidigt som köpkraften från konsumenterna minskat.

Genrebilder från Arlas mejeri i Götene i Västergötland.
Av de 385 ekologiska Arlagårdar som finns idag har 27 övergått till konventionellt vid årsskiftet, enligt Arla. FOTO: CECILIA PERSSON

Arla införde de nya reglerna under november förra året.