facebooktwittermail d

Arla kämpar på tuff marknad

Arla pressas av de låga mjölkpriserna. Mjölkinvägningen ökar, men omsättningen och intjäningen minskar.

Arlas styrelse väljer då att sänka resultatkravet på företaget för att kunna upprätthålla acontopriset på mjölken.

Arla Foods resultat för första halvåret 2015, som presenterades på måndagen, är sargat av den internationella konjunkturen. Koncernens omsättning sjönk med 3,8 procent och Arlaintjäningen minskade från 41,7 eurocent till 33,8 jämfört med samma period föregående år.

Den brittiska marknaden är fortsatt den viktigaste för Arla. Drygt 28 procent av omsättningen kommer därifrån. Den svenska marknaden står för 14 procent av omsättningen.

Glädjeämnena

De historiskt låga mjölkpriserna på världsmarknaden är en orsak till det sämre resultatet, men samtidigt finns det glädjeämnen. Varumärkesprodukter som Lurpak och Castello går fortsatt bra på marknaden och försäljningen av dessa har ökat.

– Vår produktmix är bättre nu än den var för ett år sedan och vi har kontroll på kostnadsutvecklingen i företaget, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods till ATL.

Han bedömer att botten på mjölkpriscykeln nu nåtts, men det dröjer till början på 2016 innan det märks tydligt i världsmarknadspriset.

– Räkna inte med någon höjning av acontopriset under 2015, säger Peder Tuborgh.

Minskat

Antalet medlemmar i Arla Foods har minskat från 13 474 till 12 754, totalt 720 medlemmar. Enligt koncernchefen beror det nästan till hundra procent på att det är bönder som upphört med mjölkproduktionen. Men samtidigt som antalet leverantörer minskar så ökar mjölkinvägningen.

I anslutning till halvårsrapporten tillkännagav Arla Foods också ett styrelsebeslut om sänkt resultatkrav på företaget. Tidigare gällde att vinsten ska bli 3,0 procent av omsättningen.

– Extraordinära åtgärder krävs. Därför har vi accepterat ett lägre nettoresultat för året på 2,7–3,0 procent för att stötta mjölkpriset, säger ordförande Åke Hantoft i ett pressmeddelande.

 Under första halvåret 2015 låg vinsten på 2,3 procent av omsättningen.