facebooktwittermail d

Arla i partnerskap om vassle

Tyska DMK och Arla ingår partnerskap och ska tillsammans producera vassleproteiner till den globala livsmedelsindustrin.

DMK, Deutches Milkkontor GmbH*, har enats med Arla om att tillsammans producera vassleproteiner. Totalt investerar de 44 miljoner euro i det nya företaget som får namnet Arnoco, enligt ett pressmeddelande.

Vid DMK:s ysteri i Nordhackstedt, Tyskland, ska en vassleproteinanläggning byggas och Arlas produktionsanläggning Danmark Protein i Nr. Vium utökas.

24 arbetstillfällen tros samarbetet skapa.

700 000 ton vassle om året kommer från DMK, de ska användas till produktion av vassleproteinkoncentrat och laktos på nya anläggningen i Tyskland, för att sedan torkas på Arlas anläggning.

Arla ser partnerskapet som en viktig del i strategin och målet om en fördubbling av omsättning från vassleverksamheten.
Det nya samarbetet kräver ett godkännande från de europeiska konkurrensmyndigheterna.

* DMK är det nya företaget som bildas i april genom den kommande fusionen mellan tyska mejerierna Nordmilch och Humana. ATL.nu