facebooktwittermail d

Arla höjer ekotillägget i september

Arlas a contopris förblir oförändrat i september.

Det så kallade a contopriset ligger kvar på 258,0 öre per kilo levererad mjölk.

Efterfrågan på ekologiska produkter fortsätter att öka och konkurrenten om mjölkråvaran har hårdnat. Ekotillägget höjs därför med motsvarande 18,1 öre per kilo i Sverige och Danmark och med 33,4 öre i Storbritannien.

Mindre mjölkpulver

Vid den senaste Global Dairy Trade-auktionen steg prisindex markant för första gången sedan mars. Men Fonterra sålde betydligt mindre mjölkpulver vid auktionen, vilket påverkade prisbilden.

Enligt Arla var auktionen en positiv signal, men på basis av små volymer och en "mycket låg prisnivå". Osäkerheten är fortsatt stor och utbudet av mjölk stort medan efterfrågan är begränsad.

"Industrimarknaderna är under fortsatt press de kommande månaderna är fortsatt väldigt oförutsägbara, det är för tidigt att säga om botten är nådd", säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh i en kommentar till priset.

 

LÄS MER: Arlas mjölkpulverchef om GDT-höjning –– Markant prishöjning på global mejeriauktion