facebooktwittermail

Arla Foods betalar ut 12,5 öre i efterlikvid

När Arla Foods styrelse beslutade om fördelningen av vinsten för 2010 beslutade man att föreslå representantskapet att dela ut 12,5 öre per kilo mjölk i efterlikvid jämfört med 14,3 öre 2009.

Totalt ger det ett medelavräkningspris för 2010 på 333,7 öre/kilo mjölk. Arlaintjäningen inklusive konsolidering på 15,4 öre/kg uppgick till 349 öre.

Förutsatt att fusionen med tyska Hansa-Milch går som planerat föreslog också styrelsen att representantskapet beslutar om att kapitalet i den så kallade Strategifonden ska betalas ut till leverantörer som varit medlemmar under 2010.

Representantskapet tar beslut om den föreslagna vinstfördelningen vid sitt möte i Billund, Danmark, den 2-3 mars. Jerry Simonsson