facebooktwittermail d

Arla fasar ut fossil diesel

Som ett led i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från transporterna tar Arla bort fossil diesel från den svenska fordonsflottan

I samarbete med OKQ8 ersätts den med Diesel Bio HVO, en syntetisk diesel baserad på slakteriavfall, vilken fungerar i de befintliga dieselfordonen.

Arla Sverige har i sina transporter nått målsättningen om en minskning av koldioxidutsläppen med 25 procent. Fram till 2020 ska utsläppen reduceras med ytterligare 50 procent.