facebooktwittermail d

”Arla bör producera svenska ostar i Sverige”

Den allra viktigaste aktören på svensk mejerimarknad har missat att ta till sig de starka argumenten för att välja svensk mjölk, skriver Martin Ragnar i en debattartikel.

Arlas tankbil kör förbi gult rapsfält.
Att svensk självförsörjning på ost är så låg är ett medvetet beslut av Arla Foods, skriver Martin Ragnar. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nyligen passerade två viktiga dagar för Lantbrukssverige. Det var Ostens dag (27 maj) och Mjölkens dag (1 juni). Mjölken har en central roll för det svenska lantbrukets ekonomi och mängden mjölk som åtgår vid osttillverkning.

Organisationen Från Sverige tog tillfället i akt att sprida information om mjölk och ost via hemsida och sociala medier. Under rubriken ”10 spännande fakta om…” framhåller Från Sverige fakta om svensk mjölk.

Initiativet är verkligen vällovligt, men det finns ett jättestort problem: Det är att den allra viktigaste aktören på svensk mejerimarknad – Arla – har missat att ta till sig de starka argumenten för att välja svensk mjölk.

Men låt oss först titta på de viktiga argumenten för svensk mjölk och svensk ost som Från Sverige så föredömligt radar upp:

· Användningen av antibiotika på svenska mjölkgårdar är världsunikt låg.

· Svensk mjölk är viktig för den biologiska mångfalden (i Sverige).

· Mjölkproduktionen i Sverige är bland de mest klimatsmarta i världen.

· Svenska mejerivaror är närproducerade.

· Svensk mjölk skapar jobb i hela landet.

· Svensk ost är bättre för klimatet än den importerade.

· Endast 4 av 10 ostar som äts i dag är producerade i Sverige.

När det gäller den sista punkten konstaterar Från Sverige att det finns en enorm potential för att öka självförsörjningen, genom att fler väljer svensk ost i stället för importerad. Här blir det rejält problematiskt.

Visst har den svenska ostbranschen sedan EU-inträdet varit dålig på att skapa intresse för sina produkter och därför tappat marknadsandelar till utländska konkurrenter. Det borde leda till en grundlig omprövning.

Ett riktigt stort tapp i självförsörjningen skedde emellertid inte genom att svenska konsumenter valde bort de svenska ostarna för utländska, utan genom att Arla Foods 2013 flyttade hela sin produktion av hushållsost från Falkenberg till Danmark. Då minskade självförsörjningen med 20 procentenheter. Även ostarna Sture och Åseda gräddost har vandrat samma väg.

Det innebär att Från Sveriges råd om hur det ska gå att infria den stora potentialen för mer svensk ost inte visar sig fungera. Om en svensk ost blir populär blir konsekvensen inte nödvändigtvis mer produktion i Sverige – utan resultatet kan också bli nedläggning i Sverige och flytt utomlands.

Att svensk självförsörjning på ost är så låg är ett medvetet beslut av Arla Foods – förvisso taget för ett tiotal år sedan. Kanske är det så att kunskapen om mervärdena med svensk mjölk och ost då saknades hos Arla Foods beslutsfattare?

Från Sverige borde uppvakta Arla Foods beslutsfattare och redogöra för dessa. Med i så fall nyvunna insikter finns det sedan alla möjligheter för företaget att göra om och göra rätt genom att flytta tillbaka produktionen av ostarna till Sverige. På den vägen finns stora vinster att hämta hem för både miljö, arbetstillfällen och krisberedskap, vid sidan av mängder av positiv publicitet.


Martin Ragnar
grundare av Ostmanifest.se

Replik: ”Goda möjligheter att välja svensk ost”

Replik: ”Vore bra med fler ursprungsmärkta ostar”

Slutreplik: ”Flytta tillbaka all produktion av Hushållsost till Sverige”