facebooktwittermail d

Arla anmäls till Konkurrensverket på nytt

Arla går mot totalt mejerimonopol i Sverige och åtgärder måste till snarast. Det menar en bonde i Skåne som anmäler mejerijätten till Konkurrensverket.

Så sent som i slutet av september anmäldes Arla till Konkurrensverket (KKV) av ett par svenska bönder för att utnyttja sin ställning som den dominerande aktören på den svenska mejerimarknaden. Nu är det dags igen.

Under förra veckan kom en ny anmälan in till KKV från en skånsk bonde som vänder sig mot Arlas allt starkare ställning på den svenska mejerimarknaden. Anmälaren menar att de uppköp som Arla tillåtits göra av bland annat Boxholms mejeri och Falubygdens ost, skapar en monopolsituation.

"Den totala effekten av de olika aktiviteter som Arla presterat under senare år har redan skapat en enorm utslagning av mindre och medelstora mjölkbönder. Deras strategi, om de får fortsätta med den, kommer att få stora negativa följdverkningar för mejeriindustrin, jordbruket och konsumenternas möjlighet till valmöjlighet samt till ett rikt utbud av varumärken inom mejeriområdet. Det kommer dessutom framförallt att skapa stora negativa strukturella effekter på landsbygden" skriver anmälaren vidare.