facebooktwittermail d

Arla ändrar gmo-modell

Arlas styrelse har beslutat om en ny betalningsmodell för att ersätta de svenska mjölkbönderna för den merkostnad som kravet på GMO-fritt foder innebär. Tanken är att bonden får ersättning i förhållande till hur mycket soja som köpts. I dag är det en fast ersättning per kilo mjölk.

"Därmed", skriver Arlas styrelse i en kommentar till ATL, "får de svenska Arlabönderna samma villkor för sina foderinköp som de europeiska kollegorna."

– Det här är en mer rättvis modell, säger Inger-Lise Sjöström, kretsordförande Östra Götaland för Arla till ATL.

Hon var med på Arlas representantskapsmöte i Halmstad tidigare i veckan där den nya modellen presenterades.

Merkostnad

I dag får alla betalt för den merkostnad som GMO-fritt foder medför (i dag 2,3 öre per liter mjölk). Med de nya reglerna är det endast de som använder GMO-fritt som får betalt.

Så här ska modellen fungera: När bonden köpt foder, kontrollerar foderfirman hur mycket GMO-fri soja som ingått i fodret. Bonden får därefter en kreditfaktura, med ersättning för merkostnaden för GMO-friheten.

Arla ersätter sedan foderfirman. Arla kommer att erbjuda alla foderfirmor att delta. Målet är att modellen ska gälla från början av 2016.

I slutet av nästa år ska systemet utvärderas.

Bregott 100 procent svenskt

En annan Arla-nyhet är att Bregott ska bli 100 procent svenskt. I dag är cirka 80 procent av råvaran svensk men under första halvåret 2016 ska Arla gå över till 100 procent svensk gräddråvara. Därmed kan Arla sätta svenskstämpel på Bregott.

Under representantskapets två dagar diskuterades de hårda tiderna för Arlas mjölkbönder men Inger-Lise Sjöström menar att det ändå fanns en mer positiv anda än tidigare.

De senaste globala mjölkauktionerna har betytt högre priser på mjölkprodukter. Det medför en viss optimism.

Däremot var det en viss förvåning bland hennes utländska kollegor över den så kallade mjölkkronan, samarbetet mellan LRF och Ica som ger svenska mjölkbönder mer för mjölken.

– Utländska kollegor var frågande till detta, säger Inger-Lise Sjöström. När liknande kampanjer genomförts, i exempelvis England, så har kronan gått till alla medlemmar i Arla, inte bara de engelska.

"Själva grunden"

Inte heller diskuterades om modellen för prissättning ska ändras.

– Det är bara i Sverige som vi diskuterar om mjölkbönder ska få olika avräkningspriser. För mina utländska kollegor är det självklart att ett kooperativ betalar samma pris. Det är själva grunden.